Om

Empati, Tolerans och Öppenhet.
Tankar och betraktelser om världen och hur vi interagerar.
Vissa kallar det Etik och Moral.
Några grundkomponenter för att kunna tala om hur vi människor agerar med varandra.
1. Människosyn 
2. Kärlekens primat 
3. Meningsskapande 
4. Samhälle och kultur 

Bibelsyn handlar om tankar kring tolkning och bibelanvändning. När och hur bibeln ska användas i ett modernt samhälle.
 
Strövtåg i utmarken - Bildbetraktelse som tar dig på vandringar i gränslandet för bloggen och livet.

KungUlf 

Om mig
Kontaktformulär

Senaste inlägg

En var annorlunda

I psalm 133 vers 2 i den Svenska psalmboken står; ".., men med ens så fick man blunda, en av dem var annorlunda,"

Annorlunda och sticker ut. Det handlar om att avvika från mängden. Avvikelser kan vara positiva eller negativa.

Upplevelsen att vara annorlunda är oftast stigmatiserande. Det är lika ensamt att vara chef, uteliggare eller ha ett funktionshinder. Man är annorlunda och människor vill inte se.  

Läs mer

Taggat med: 

, , ,

Samhällsnytta

Det har sagts; "Man trivs där man är behövd." Människor mår gott av att vara till nytta för andra.

Ordet samhällsnytta klingar vackert. När man betyder något och har positiv inverkan på omgivningen är det bra.

Ett problem i debatten uppstår när man inte definierat nyttan på samma sätt. Då kan samhällsnytta vara både allmännytta och marknadsnytta. Att finnas för andra människor är något bra, men att bara värderas som en produktiv medborgare är destruktivt för människosjälen. 

Läs mer

Taggat med: 

, , ,

Tro, Tvivel och Otro

Med tro kan människan förändra världen. Tron kan förflytta berg, menar Jesus. (Mark 11:23) Förändringskraften är outsinlig i tron.

En tro med förändring är både en säker trygghet och en uppbrytande kraft. För att förstå hur tron verkar är det nödvändigt med tvivel.

Tvivel är inte ett mål utan något som verkar i trons tjänst. Tvivel som blir ett självändamål löper amok och blir till otro.  

Läs mer

Taggat med: 

,

Ideologisk röra

I dagarna upplever vi i Sverige en stark ideologisk turbulens. Vänstern gick samman med de konservativa krafterna för misstroende. Sverigedemokraterna väckte själva misstroendeomröstningen. 

Utan plan, idé eller ens en liten konstruktiv tanke röstades regering och statsminister bort. Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Vänstern har visat stor brist på omdöme och avsaknad politisk mognad.

Idag är läget helt blockerat och omgivningen pekar anklagande på de som försökt att lösa knutarna. Hos Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet finns politisk mognad och anständighet. 

Läs mer

Taggat med: 

,

Inte vara rädd

Var inte rädd!
En uppmaning som ofta landar helt fel. Är man rädd så är man. Det blir extra plågsamt att göra något i onödan. Skammen drar igång och kanske har man dessutom gjort något fel.

Rädsla är en av de känslor som människor gärna vill avstå från. Ibland säger man att den är negativ. Självklart är den väldigt bra när man ställs inför hot och faror.

Någon har sagt att frasen står 365 gånger i bibeln. Jag har inte räknat och kommer inte att göra det, men det är många gånger i vart fall. Uppmaningen att inte vara rädda kan handla om att vara närvarande i det som sker.  

Läs mer

Taggat med: 

, ,

Proletärer

Med stolthet talade gubbarna hemma om den arbetande klassen - Proletärerna. De som saknar inflytande i form av ägande och kapital.

I arbetarrörelsen kom ordet att betyda de som arbetar utan att själva äga produktionen. Det blev två klasser. De som ägde och hade makt, och de som arbetade utan inflytande.

Kampen handlade om att proletärerna skulle bli fria. Fria i sitt arbete och fria att äga sitt arbete. Idag 1:a maj påminns vi om kampen och längtan till friheten.

Läs mer

Taggat med: 

, , ,

Våldsförhållande

I en hotfull värld är hemmets frid och trygghet ett näste som tröstar och skyddar. Tänk dig att det är tvärtom. I allt det som är otryggt i samhället, så är hemmet den värsta platsen.

För den som lever under en annan människas förtryck och våld är det just så. Våldsutövaren är ens sängkamrat.

För våldsoffren behövs en bättre politik för samlevnad. Det handlar om vilket samhälle vi vill leva i. En kontroll- och våldsrelation är ingen privatsak. Förtryck kan aldrig vara något enskilt.

Läs mer

Taggat med: 

, ,

Avbild

Alla i västvärlden vet att bibeln säger att människan är Guds avbild. Men vad menas egentligen med det? Detta inlägg handlar om de bibelställen som skriver om avbild.

Utgångspunkten är en snabbslagning på hebreiskans begrepp צֶלֶם [tzelem] - avbild. Det står 17 gånger i bibeln. Tre gånger när människan skapades.

Gudsavbilden säger något om människovärdet. Varje människa har ett oändligt gudagivet värde.  

Läs mer

Taggat med: 

, ,

Vald med förtroende

I inlägget Vigningstjänst och Ideella beskrivs spänningsfältet mellan folket och vigningstjänsten. Båda behövs för att utföra den grundläggande uppgiften i Svenska kyrkan.

Detta inlägg riktar in sig på de förtroendevalda. Svenska kyrkan har en demokratisk struktur. Den handlar om en maktdelningsprincip.

Principen delar upp inflytandet över styrningen mellan två grupper. Det är å ena sidan de förtroendevalda och vigningstjänsten å andra sidan. Principen bygger på ömsesidighet. 

Läs mer

Taggat med: 

,

Uttrycka på nytt

Det är lätt att tappa det nödvändiga innehållet när man försöker hitta nya vägar med gamla läror. I detta inlägg handlar det inte primärt om progressivt eller konservativt.

Vad kan omformas och vad är omistligt? Det är i detta spänningsfält hela världen balanserar just nu. Nuvarande samhällsordning dukar under. Gårdagens självklarheter innehåller inte bara sanningar.

Det individualistiska projektet har nått vägs ände. Superindividualismen är en ohållbar paradox. På ett oheligt sätt är den konformistisk. Likformningen är extrem. Individen behöver befrias från den rådande individualismen. 

Läs mer

Taggat med: 

, ,

Äldre inlägg