Viking är både en enskild individ av vikingar och en aktivitet - "att dra i viking". Det finns flera tänkbara ursprung till ordet viking. Det kan betyda att ligga i bakhåll med båtar i havsvikar eller människor från Vikens rike (området kring Skagerrak). Det finns fler förslag, men jag låter det vara.

Vikingatiden räknas från 790-talet till början av 1100-talet. Under denna tid bedrev vikingar handel i öster- och västerled. Handeln kunde kombineras med övertalningsteknik med vapen - plundring.

Vikingatidens samhälle och ideal, skulle nog skrämma oss idag. Mycket av det som väcker rädslor i dagens samtal och debatt påminner om vikingarnas livsföring.


Läs mer