Om

Empati, Tolerans och Öppenhet.
Tankar och betraktelser om världen och hur vi interagerar.
Vissa kallar det Etik och Moral.
Några grundkomponenter för att kunna tala om hur vi människor agerar med varandra.
1. Människosyn 
2. Kärlekens primat 
3. Meningsskapande 
4. Samhälle och kultur 

Bibelsyn handlar om tankar kring tolkning och bibelanvändning. När och hur bibeln ska användas i ett modernt samhälle.
 
Strövtåg i utmarken - Bildbetraktelse som tar dig på vandringar i gränslandet för bloggen och livet.

KungUlf 

Om mig
Kontaktformulär

Ta emot förlåtelse

Det finns ett samband mellan att ge och ta emot förlåtelse. Den som inte tar emot har inte kraft att ge. Den som inte ger blir på något sätt oförmögen att ta emot.

Att först förlåta andra för att ta emot förlåtelse är inte ett krav för att få den, utan en förutsättning för att ta emot den.

Inlägget utgår från orden: "... om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er." (Matt 6:14) 

Läs mer

Taggat med: 

, , , ,

Jag tror

Inlägget om Tro och lära tar upp kyrkans undervisning och lära, samtidigt som det beskriver individens tro.

Jag tror på ett kristet sätt. Den tron är min mycket egna övertygelse. Andra kan nog hitta en lika övertygad tro inom den kristna läran, som på många sätt skiljer sig från min. Det är också möjligt att andra trosbekännare kan känna igen sig i mycket som är min tro.

Samtal om religion är ett lärosamtal, medan samtalet om tro handlar om livet. 

Läs mer

Taggat med: 

, , , ,

Tro och lära

"Vad tror kyrkan?" frågar människor. Frågan kan betyda ganska olika saker. Tro kan betyda det man anser i en viss fråga eller så kan tro ha betydelsen av tillbedjan till Gud.

Tro hör samman med hur man formulerar sig. Själva formulerandet är ett sätt att förklara. Det blir till undervisning och pedagogik.

I det här inlägget handlar det om kyrkans uttryck och lära, och människors livstolkning och tro. De troende formar gemensamt läran och den formar tron som gestaltar läran

Läs mer

Taggat med: 

,

Mässa & gudstjänst

Vissa dagar blir allting väldigt bra. Egentligen är de flesta dagar väldigt bra. Vissa är bra, andra ännu bättre och ett fåtal dagar är riktigt usla.

Man ska inte glömma att det finns usla dagar. Samtidigt ska man inte fastna i dem heller.

Idag fick jag leva en fantastisk dag. Jag började med att delta i Regnbågsmässan tillsammans med min fästmö Katrin. Slutade med Living Room i Arnäs på kvällen. Däremellan en fin höstdag. 

Läs mer

Taggat med: 

, ,

Religionsfrihet och nationalism

Religionsförföljelse pågår i ökad omfattning i världen och religionsfriheten avtar. Det är oroande att vart femte land har hotad frihet för människors tro, samvete och religionsutövning.

I vårt land har full religions- och samvetsfrihet varit en realitet i mindre än 100 år. Det är väldigt kort tid. Det har idag blivit en självklar del av vårt sätt att leva och borde få fortsätta att vara så.

En av de mest betydande orsakerna till att fler länder får hårdare klimat kring religionsfrihet är nationalismen. De hårdaste nationalistiska riktningarna är de som leder till mest förföljelse och inskränkning. Även i Europa blir kulturen mer fientlig till tro och religion. 

Läs mer

Taggat med: 

, ,

Freden har en början

"Vapenstilleståndsdagen" efter första världskriget firas 11/11 (elfte november). Den dagen 1918 blåstes eldupphör och det förödande kriget var slut. Någon har sagt att signalen ljöd kl. 11:00 och att Europas kyrkklockor ringde 13:30.

Oavsett klockslag och signaler, så är dagen en dag som vittnar om fredens möjlighet. Idag är det 100 år sedan första världskriget tog slut. Visst har våld, krig och miljöförstöring pågått efter det, men det vilar ett hopp om en framtid.

Bakom dimmor och töcken vilar en verklighet och i den finns framtidens ljus. Där bakom det makthungrigas rovlystna blickar finns en mänsklighet som drömmer om en harmonisk och balanserad värld. Där finns fredens och fridens rike. Bortom makthunger, girighet och egoism börjar freden. 

Läs mer

Kollektiv skuld

Den västerländska kulturen är den mest individualistiska som jorden haft. Var och en är ansvarig för sitt eget liv. I individualismen är var och en ensam ansvarig för sitt självförverkligande.

Det ironiska är att mitt i denna individualism har mänskligheten sin största kollektiva skuld. En skuld som kommande generationer kommer att få leva eller dö med.

Mänsklighetens överutnyttjande av jordens resurser är en reell skuld som ingen enskild individ är ansvarig för. Det är den största skuld som samlats på jorden och kollektivet människan är låntagare och förövare. Mänskligheten är den enda som kan göra något åt det.

Läs mer

Taggat med: 

, ,

Världen & Moder Jord

60% av jordens arter av ryggradsdjur har utrotats sedan 70-talet. Det är alarmerande.

Enligt forskarna beror det på skogsskövling, men också resultaten av den globala uppvärmningen. 

Att föröda jorden, människans habitat, är att skada sin egen mor. Det är något pinsamt över att människan utplånar arter och sin egen livsmiljö. 

Läs mer

Taggat med: 

, ,

Luther och Judarna

Reformatorn Martin Luther (1483-1546) är känd för den reformatoriska upptäckten och den befrielse den inneburit. Han är också ökänd för sina hårda attacker på judarna och deras ledare.

Han var långt ifrån ensam om dessa utfall, men hans röst har haft många lyssnare. Hans skrifter fick spridning och har lästs av många i historien. På det sättet har anklagelserna fått större konsekvenser.

Detta inlägg är tänkt som en del i uppgörelsen med de lutherska kyrkornas arv och fel, oförrätter och skuld gentemot judendomen och det judiska folket. 


Docka som mina föräldrar köpt i Jerusalem när jag var barn. Torah-rullen är kärleken till ordet, och bönesjalen visar på bönen.

Läs mer

Taggat med: 

, , ,

Omvändelse - en nystart för jorden

Det behövs ett nytt sätt att tänka. Marknadsekonomin och kapitalismen har misslyckats lika kapitalt som komunismen. 

Det betyder inte att de gamla ideologierna inte har något gott att bidra med, bara att de är otillräckliga. Jag vill slå fast att populism och nationalism inte har något konstruktivt värde. De är inga alternativ.

I religionerna finns en ständig utmaning till omprövning. Den är både på det privata planet och i de större systemen. Vår värld behöver en omvändelsens ideologi.  

Läs mer

Äldre inlägg