Om

Empati, Tolerans och Öppenhet.
Tankar och betraktelser om världen och hur vi interagerar.
Vissa kallar det Etik och Moral.
Några grundkomponenter för att kunna tala om hur vi människor agerar med varandra.
1. Människosyn 
2. Kärlekens primat 
3. Meningsskapande 
4. Samhälle och kultur 

Bibelsyn handlar om tankar kring tolkning och bibelanvändning. När och hur bibeln ska användas i ett modernt samhälle.
 
Strövtåg i utmarken - Bildbetraktelse som tar dig på vandringar i gränslandet för bloggen och livet.

KungUlf 

Om mig
Kontaktformulär

Senaste inlägg

Lekyta

En människa som reagerar och agerar utan föregående reflektion sägs sakna förstu. Det finns inget som stoppar tankar och impulser innan de är utanför dörren.

Innervärlden i människans djupaste föreställningar binds samman med yttervärlden i ett övergångsområde - en förstuga. Ett område där språket och kulturen frodas och kommunikationen lever.

Det är ett område som utvecklas i lekens förunderliga värld. Barnet som svingar sig i lekens ordlianer lär sig att binda samman yttervärld med innervärld, genom övergångsområdet i människans ytterkant.

Läs mer

Taggat med: 

, , ,

Lone Ranger

Den ensamma vandraren - Självständig, Stark och Fri.

Mitt livs erfarenhet säger mig att det är i gemenskap som människor blir starka och fria. Ändå finns en känsla att man går ensam genom livet.

Varje människas liv är ett eget ansvar. Konsekvenser och val måste den enskilde ta på sig själv. Till slut passerar människan livets utgång. Den resan görs alltid själv.

Läs mer

Taggat med: 

, , ,

Kallelse

I gamla testamentets värld tänkte man att mamman ropade ut barnets namn, när det var nyfött. Så fick barnet ett namn. Samma ord som ropa och namnge är att ge ett uppdrag - att kalla någon till en uppgift. Ropa på, ge namn och att ge uppdrag finns i samma begrepp alltså.

Uppdraget eller sysselsättningen definierar ofta en väsentlig del av människans identitet. Namnet är också något som bär med identitet. Kallelse är på det sättet en väsentlig del av människans väsen.

Många gånger ses det som något speciellt och annorlunda med yrken som får benämningen "kall". Det är ofta vårdande och omhändertagande yrken som sjuksköterska, lärare, diakon, präst m.m. 

Läs mer

Samhörighet

'Det behövs en stark ledare som går före och banar väg.' Många gånger hörs dessa ord när man längtar efter förändring.

Någon som tar smällen och kortar förändringarnas trögflytande ström. Det är kanske önskvärt, men inte speciellt realistiskt.

Den ledare som går för långt före blir en isolerad ensamvarg långt bortom alla andra. Förändringar sker i den mänskliga gemenskapens mitt. Samtiden behöver en stark gemenskap som kan bära paradigmskiftet som sker.

Läs mer

Taggat med: 

, , ,

Ensamheten

Övergiven eller självständig kan båda syfta på ensamhet. Den första är förfärlig den andra är frihet.

Vi laddar ord och bilder olika. För den ene är det ett hot medan samma ord är befrielse för den andre.

Ensamheten kan och måste förstås olika. För människors samtal är det viktigt att vara noga med vad man menar med ord. För den som lever i påtvingad isolering behövs andras utsträckta händer.

Läs mer

Taggat med: 

, ,

50.000 träffar

Nu har den här bloggen passerat 50.000 träffar. När man skriver är den största glädjen att andra läser och uppskattar.

Det är på samma sätt när man lagar köttbullar då familj och vänner sätter sig vid bordet och äter. När de ätit sig mätta och tar en köttbulle till, bara för att - då blir man glad som kock.

När jag skriver vill jag inte bara underhålla eller sprida lite ord. Jag vill påverka den som läser. Min agenda och mitt syfte är att läsaren ska söka efter sanning. Den väg jag valt är att berätta om mina ståndpunkter, så ärligt, rakt och respektfullt som möjligt. Så hoppas jag att man tänker en vända till, bara för att.

Läs mer

Taggat med: 

, ,

Bländande mörker

... så är mörkret inte mörkt för dig, natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus.

Psaltaren 139 beskriver insikten efter att livssmärtan och sorgen slagit bo i människans hjärta.

När hoppet är ute och det enda som återstår är sorgen och smärtan. Det är i det läget som psalmens ord talar. Ur hopplöshetens djup i bottnen av människans väsen träder ljuset fram.

Läs mer

Taggat med: 

,

Osynliga vär(l)den

Vissa menar att religiösa värden inte går att kombinera med den fysiska världen. Det kan vara religiösa fundamentalister eller sekulära humanister. De har samma emfas i motsatsförhållandet.

Många av de som kallar sig troende ser däremot vetenskap och religion som fullt kompatibla. I Tro - Samhälle och Sanning och Skapelse och Natur beskriver jag några av förhållningssätten.

Jag närmar mig temat om den andliga verkligheten utifrån hur hela kosmologin hör samman. Vissa ser andlighet som skild från den fysiska, medan andra ser den som en självklar aspekt på den gemensamma verkligheten. Kosmologin har stor betydelse för resultatet. 

Läs mer

Taggat med: 

, , ,

De 20 första åren

Den 8 juni 1997 prästvigdes jag tillsammans med 8 andra präster, av biskop Karl-Johan Tyrberg i Härnösands domkyrka. Jag var 26 år och pappa till en ettårig dotter. Tre år tidigare hade min fru och jag gift oss. Vår yngsta dotter föddes året efter prästvigningen.

Under de senaste 20 åren har jag haft tjänst som präst i Svenska kyrkan i olika församlingar/pastorat. Mönstret jag kan se är arbetsledning, barn och unga samt internationellt engagemang.

Min förhoppning är att den här redogörelsen ska belysa samhällsutveckling och kyrkans utveckling. Jag lägger upp "halvtidsrapporten" (fyller 65 om 19 år) i kronologisk ordning. Jag ser fram mot ytterligare intressanta och spännande år i kyrkans och människornas tjänst. 

Läs mer

Taggat med: 

, , ,

Svenska flaggan

Svenska flaggan är en samlande symbol för vårt land. Symboler har förmåga att visa bortom och inom sig själv. De expanderar betydelse i alla riktningar och dimensioner. De gör dem användbara och samtidigt sårbara för missbruk.

Svenska nationsfanan utgör i det fallet inget undantag. Det finns laddning och dimensioner i färger och former samt i traditioner och användning. Bruket av nationalsymboler bär rakt in i själens djup och känslornas finaste strängar.

Flaggan som den främsta nationssymbolen är inget konstigt. I andra länder är laddningen av flagga och civilsamhället än större och kan beskrivas som civilreligion (se Religion).  

Läs mer

Taggat med: 

, , ,

Äldre inlägg