Om

Empati, Tolerans och Öppenhet.
Tankar och betraktelser om världen och hur vi interagerar.
Vissa kallar det Etik och Moral.
Några grundkomponenter för att kunna tala om hur vi människor agerar med varandra.
1. Människosyn 
2. Kärlekens primat 
3. Meningsskapande 
4. Samhälle och kultur 

Bibelsyn handlar om tankar kring tolkning och bibelanvändning. När och hur bibeln ska användas i ett modernt samhälle.
 
Strövtåg i utmarken - Bildbetraktelse som tar dig på vandringar i gränslandet för bloggen och livet.

KungUlf 

Om mig
Kontaktformulär

Senaste inlägg

Skönheten

"Ulf, vet du att de vackraste formerna är de mest hållbara.", sa en konstruktör till mig för länge sedan. Kantigt uppfattade hen som fult och äggets form som vackert.

Skönhet har många dimensioner och hör samman med andra värden. Det goda och det som är bra. Det etiskt goda är skönhet, och den bra lösningen har också skönhet.

Estetik, etik och religion fördes samman av den danske filosofen Søren Kirkegaard (1813-1855). Bibelns grundspråk för också samman dessa betydelser.


En kraftig bro och ett grenverk i en tall visar på  olika konstruktioner. Hållbara och vackra på sina sätt.

Läs mer

Taggat med: 

, ,

Höstens stillhet

Hösten är en årstid för mys, ljuständning, stillhet, återblick och mystik. Naturen och skapelsen kommer nära. Löven som faller, dimmor och magiska morgnar och aftonljus. 

Många säger att de älskar hösten. Jag är mer ambivalent. Jag älskar det stilla, eftertänksamheten och mystiken som blir så påtaglig. Men samtidigt blir jag nedstämd, ängslig och kitslig. 

Har höst, nedstämdhet och mörker något att tillföra livet? Ja, stillhet och eftertanke. Det goda i det jobbiga är att det påkallar lugn och tålmodighet.

Läs mer

Taggat med: 

, ,

Motorcykel och Ayurveda

Ayurveda är en indisk medicinsk praxis sedan ca 3000 f.kr.. Den är inte religion, men tänkandet har utvecklats med hela den indiska kulturen. Man räknar med tre grundläggande mänskliga typer eller beskrivningar. De är Kapha, Pitta och Vata.

De är dels beskrivningar av människans åldrar, men också grundtemprament. Det finns tider både på året och i dygnet som motsvarar de tre typerna.

Motorcykelåkning är uppdelad i olika sorter. Det är olika motorcyklar och lösningar för olika temperament och äventyr. Detta inlägg är en lekfull jämförelse. (Djupt och inte oseriöst, men inte så dödligt allvarligt heller)

Läs mer

Taggat med: 

, ,

Att bli ren

Varje år firar kyrkan "Tacksägelsedag". På våren firas "Bönsöndag" där man ber för livet och sommarens grödor. På hösten får man tillfälle att tacka. I tackandet finns lovsång och all form av glädje (inte bara glättighet, utan djup glädje).

I en av texterna för dagen möter Jesus tio spetälska, som vill bli fria från sin spetälska. Han säger åt dem att gå och visa upp sig för prästerna. De ska alltså gå inför Gud och visa att de är rena.

Det under som sker är att de blir rena medans de är på väg till templet. En vänder åter och tackar. Ofta predikar vi över honom och de andras otacksamhet. Det intressanta är att texten handlar om att bli ren. Det är inte synd och fel som tvättas, det är sjukdom som ställer dem utanför mänsklig gemenskap. Vad renar dig och mig när vi ställs utanför?

Läs mer

Taggat med: 

, ,

Blocken omformas

Det sker en metamorfos på blockpolitikens område just nu. Blocken håller på att ombildas.

Politiska analytiker har sagt att Sverige har fått ett tredje block i politiken. De har beskrivits som höger, vänster och SD.

De senaste dagarna verkar det som om det utkristalliseras tre nya block: konservativt, liberalt och socialistiskt block. 

Läs mer

Taggat med: 

,

Det är själva Livet

Svenska kyrkan avdelar människor till särskilda tjänster - Vigningstjänst. De som vigs är diakoner, präster och biskopar. (Se mer VDMHerrens tjänare)

Under tre dagar har diakoner och präster i Härnösands stift träffats för att ta del av och dela tankar om gudstjänster. Det har varit föreläsningar, seminarier och umgänge.

Pingstdagen 2018 tog Svenska kyrkan i bruk en ny handbok. Det finns förslag på hur man kan be med den i den här bloggen; Be med kyrkohandboken. Det handlar om själva livet.

Läs mer

Taggat med: 

,

Harmonisk balans

Harmonisk är både en fråga om balans och musikalisk klang. Inom musiken handlar det om hur fler toner klingar tillsammans.

I fysiken handlar balansen om hur krafter samverkar i en helet. Det kan vara helt statiskt, men oftast är det i dynamisk rörelse.

I livet och samspelet mellan människor är harmoni och balans det vi söker, finner, tappar, söker igen o.s.v.. Det här inlägget handlar om balans i livet - Harmoni. 

Läs mer

Taggat med: 

, ,

100.000 träffar

Den 5 oktober 2015 när jag kollade statistiken första gången, blev jag paff - 27 träffar på bara några timmar. Vem ville läsa det jag skrivit?

Idag har räkneverket passerat 100 000. Jag har förstått att människor gärna läser det som andra delar med sig. 

De som också borde få höras är de som läst och tolkat tankar, reflektioner och böner på KungUlf och andra sajter.

Läs mer

Taggat med: 

,

Gud - Dottern

Det hebreiska namnet på Gud, יְהוָֽה, transkriberas JHWH. 

En rabbinsk utläggning av namnet beskriver fyra gestalter utifrån de fyra bokstäverna - tetragrammaton. De står för Fader, Moder, Son och Dotter.

Det här inlägget beskriver aspekten Dotter som möter oss i bibeln som visheten - Sofia. 

Läs mer

Taggat med: 

, , ,

Gud - Sonen

Det hebreiska namnet på Gud, יְהוָֽה, transkriberas JHWH. 

En rabbinsk utläggning av namnet beskriver fyra gestalter utifrån de fyra bokstäverna - tetragrammaton. De står för Fader, Moder, Son och Dotter.

Det här inlägget beskriver aspekten Son som möter oss i bibeln som Guds folk, ordet - Logos.

Läs mer

Taggat med: 

, , ,

Äldre inlägg