Om

Empati, Tolerans och Öppenhet.
Tankar och betraktelser om världen och hur vi interagerar.
Vissa kallar det Etik och Moral.
Några grundkomponenter för att kunna tala om hur vi människor agerar med varandra.
1. Människosyn 
2. Kärlekens primat 
3. Meningsskapande 
4. Samhälle och kultur 

Bibelsyn handlar om tankar kring tolkning och bibelanvändning. När och hur bibeln ska användas i ett modernt samhälle.
 
Strövtåg i utmarken - Bildbetraktelse som tar dig på vandringar i gränslandet för bloggen och livet.

KungUlf 

Om mig
Kontaktformulär

Senaste inlägg

Ekumenik

I kyrkorna finns ett begrepp som handlar om det gemensamma. De kristna samfundens gemensamma strävanden och identitet.

Ekumenik handlar om den sammanhållna kristenheten. Den har rötter i bibeln och konsekvenser i samhället.

Det är ett förhållningssätt. Alla kristna är olika. Gemenskapen är i Kristus, inte i åsikter. Den kristna sammanhållningen påverkar trovärdigheten i kärleksbudskapet.

Läs mer

Taggat med: 

, ,

Det bästa jag vet

Fick se en text jag skrivit i trean. Även korta rader väcker känslor, minnen och reflektioner.

I trean skrev jag en text om det bästa jag vet. (Kan ha varit en uppgift som alla i klassen fick). Det bästa, för mig, den dagen var inte att bada eller äta glass. Den dagen blev det stororden.

"Gud är det bästa jag vet", skrev jag. Väldigt trosvisst. Om jag säger detsamma idag, betyder det då samma sak? Troligtvis finns andra erfarenheter och tankar.

Läs mer

Taggat med: 

,

Jättarna

Bibeln är full av förunderliga berättelser och skildringar. Vissa är härligt livsbejakande, andra besvärligt livshotande.

Några texter är våldsamma och förskjutande, vilka gör mig illa till mods. Några är mest underliga i sin förunderlighet. De verser i första Mosebokens sjätte kapitel som i Bibel2000 fått rubriken Jättarna, tillhör den sorten. 

Kan dessa urtidens jättar vara symboler för den egna brilliansen som tränger undan Guds vishet och lära? Jag tror det kan vara ett sätt att läsa. Det handlar om hybris. 

Läs mer

Taggat med: 

, ,

Duvor i bibeln

Jag har tidigare skrivit om Ormar i bibeln. De beskrivs som onda, läkande, kloka och högst oberäkneliga. Detta inlägg handlar om duvor och vad de symboliserar på olika ställen.

Duvan är ett offerdjur, men också en bild för den heliga Anden. På hebreiska är allmän ordet för duva יוֹנָה [jona]. På grekiska är det περιστερά [peristera].

Duvan är en livets symbol. Offerdjur, livsbringare och andebärare. En paradoxal symbol som äger snabb flykt, trögtänkthet och stillhet.

Läs mer

Taggat med: 

,

Barnkonventionen och kyrkan

Den 20 november 1989 antog FNs generalförsamling Barnkonventionen. Sverige ratificerade den redan 1990.

Den 1 januari 2020 var Sverige klar att ta med Barnkonventionen i lagstiftningen. Det innebär att den gäller som lag och inte bara som ett åtagande eller rekomendation.

Jag vill dela några tankar utifrån kristen tro, kyrka och att vara ett samhälle. Barnets bästa står i centrum oavsett livsåskådning i övrigt. 


Processionskors i Härnösands stift med Svenska kyrkans ungas loggo. Ett kors i centrum inneslutet i ett frö som också stiliserar en låga - växtkraft och engagemang.

Läs mer

Taggat med: 

, ,

Vi är människor

Det allra viktigaste som formuleras är uttryck av kärlek. Det som accepterar människor och varje människas värde är överordnat allt. För mig som kristen är det tydligt kopplat till min tro.

För människor med annan tro och avsaknad av tro, är det på samma sätt. Människor är oändligt värdefulla. När det hotas då blir vi rädda. Då måste vi reagera.

Vissa blandar samman begreppen och tror att etnicitet och medborgarskap är viktigare än detta människovärde. Det finns bara ett värde för människor och det handlar om Människosyn. Idag minns vi förintelsens offer. Jag vill i detta inlägg tala som kristen och präst. Jag hoppas att det ska spegla min djupa respekt för människors värde. 

Läs mer

Taggat med: 

, , , ,

Glädje

Glädje är en av grundkänslorna. Vissa räknar med fyra och andra med sju. Oavsett vilken lista man gör, så är glädjen med.

I kristen tro räknas glädjen som en av andens frukter. De hör samman med nådegåvorna. Glädjen och nåden vandrar tillsammans.

Glädjen är en källa från djupen av människan. Den källan är förbunden med Gud själv. Glädjen är en nådegåva som ges till människan. 

Läs mer

Taggat med: 

,

Bär varandras bördor

Ibland kan ett begrepp uttrycka och fördjupa sin egen motsats - en paradox.

Mycket av andliga insikter är av det slaget. Det skenbart motsägelsefulla blir en fördjupad insikt om livet.

"Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag." (Gal 6:2) Dessa ord är en paradox. Man skulle kunna säga; ni är endast bunden till varandras frihet. 

Läs mer

Taggat med: 

, ,

Trickstern en populist

Trickstern är en symbolkaraktär som ger förståelse för politiken. Ulf Kristersson är ett exempel på Tricksteragerande. Han har otur eftersom han närmare sig sina övermän i Sverigedemokraterna.

När det kommer till osunt och osant beteende är trickstern en mästare. På samma sätt blir fakta illa behandlad i SDs närhet. De har en världsbild med auktoritär ledarstil som ideal.

Någon menar att jag framställer SD som själva Satan. Jag behöver inte framställa dem så, det klarar de så bra själva. Jag menar att de inte är ondskan, utan mer som en moraliskt oansvarig trickster. 

Läs mer

Taggat med: 

, ,

Vetekornets lag

I Johannesevangeliet beskrivs hur Jesus talar om sin förestående död. I det sammanhanget säger han orden som kommit att kallas vetekornets lag.

"Sannerligen, jag säger er: om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd." (Joh 12:24)

Jag har målat ett krucifix utifrån versen (ca 15 år sedan). Tavlan är inspirerad av hårdrockarnas skivomslag. 

Läs mer

Taggat med: 

, , ,

Äldre inlägg